Afganistan: selvitys, selonteko, ilmoitus…

Koska hallituksen valmistelemaa, odotettua Afganistan-paperia on mediassa nimitetty milloin miksikin, termistön kertaus lienee paikallaan.

Selvitys on eduskunnan valiokunnalle, esimerkiksi ulkoasiainvaliokunnalle, tehtävä paperi, joka voi olla salainen tai julkinen. Monissa niin sanotuissa UTP-selvityksissä on ”vaiteliaisuuspyyntö”, mutta se ei tarkoita, etteikö dokumentteja saisi pyytämällä julkisiksi niiltä osin kuin laki sallii. (Esimerkki)

Selonteko on koko eduskunnalle annettava laaja arvio jostakin asiasta. Se on julkinen, ja valiokuntakäsittelyn jälkeen siitä äänestetään. Luottamuslauseäänestystä ei selonteosta voi perustuslain mukaan järjestää, joten paperi on ainakin niiltä osin hallitukselle vaaraton. (Esimerkki)

Pääministerin ilmoitus muistuttaa muodoltaan edellä mainittuja ja on julkinen, mutta siitä eduskunta ei äänestä. (Esimerkki)

Ja vielä:

Ulkoasiainvaliokunta (UAV) on yksi eduskunnan valiokunnista.

Ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta (UTVA) on hallituksen ja presidentin yhteinen elin, joka pohtii nimensä mukaisia asioita. UTVA:n asiakirjat ovat lain mukaan salaisia.

Perjantaina UTVA käsittelee ulko-, puolustus- ja sisäministeriöiden laatiman Afganistan-paperin ja päättää, annetaanko se eduskunnalle selvityksenä vai ilmoituksena (selonteko on pois laskuista).

Se, että UTVA käsittelee paperia, ei sinänsä tee siitä sen paremmin salaista kuin julkistakaan. Jos asiakirjassa on ministeriöiden tekemä vaiteliaisuuspyyntö, pumaska on ainakin osin salainen.

Jos UTVA sitä vastoin julkistaa asiakirjasta tiivistelmäosan heti, ennen kuin eduskunta on käsitellyt asiaa, se on oikeasti ilouutinen, askel kohti avoimuutta, ja tästä media voi olla ylpeä.

Mainokset

Kommentointi on suljettu.